Aga mina olen kiirusjälgija

16. aprillist 13. maini toimuva eeskujukampaania, „Aga mina olen kiirusjälgija“, eesmärk on liiklejatele teadvustada, millist ohtu kujutab suurel määral piirkiiruse ületamine asulakeskkonnas, eriti linnas. Kiirust ületades on ajavõit tühine, kuid peatumisteekond pikeneb ohu korral oluliselt. Samuti aheneb juhi vaateväli ja väheneb võimalus reageerida õigeaegselt. Õnnetuste tappev jõud tuleb just sõidukiirusest! Õnneks saab iga juht ise valida liiklusoludest lähtuva kiiruse.

„Aga mina olen kiirusjälgija“ kampaania on üks osa EV100 raames läbiviidavast „Aga mina“ eeskujukampaaniate sarjast, mille kaudu Eesti riigiasutused ja eraettevõtted toetavad ning on eeskujuks teadlike ja turvalist elukeskkonda kujundvate valikute tegemisel.

Statistika näitab, et kiirusületajate arv ja liiklusõnnetuste hulk on omavahel seotud. Fakt on ka see, et suvekuudel on kiiruseületajate arv keskmiselt 60% võrra suurem kui teistel kuudel. Sõidukijuhtide kiiruskäitumise pikaajalist trendi hinnates on suurimast lubatud sõidukiirusest kinnipidamine maanteedel mõnevõrra paranenud, kuid asulaliikluses, kus juba vähesel määral piirkiiruse ületamine suurendab liiklemise ohtlikkust, pole viimase kolme aasta jooksul paranemist toimunud.

Turvalisem liikluskeskkond saab alguse iga liikleja enda liikluskäitumisest ning loodame, et ka teie soovite olla osa muutusest, mida soovime näha ühiskonnas laiemalt.