Liiklusohutuse auhinnale kandidaatide esitamise tähtaeg 07.11.2017

Kandidaate  Liiklusohutuse auhinnale oodatakse esitama alljärgnevates kategooriates:

  • kohalik omavalitsus
  • vastutustundlik ettevõte
  • koostööpartner
  • sündmus
  • õpetaja (lasteaedade, koolide, autokoolide õpetajad, liikluskoolitajad ja noorsootöötajad)
  • eeskuju liiklusohutuses

Tutvu kandidaadile esitatud nõuetega siin.

Liiklusohutuse auhinna kandidaate ootame esitama kõiki asutusi, ettevõtteid ja üksikisikud. Selleks tuleb esitada ettepanek, milles tuua välja esitaja nimi, tema kontaktandmed, kandidaadi nimi ning tema kontaktandmed ja vabas vormis põhjendus, miks peaks antud inimest/organisatsiooni tunnustama.  Ettepanekuid koos piltidega kandidaadi tegevustest ootab Maanteeamet e-posti aadressile gerli.grynberg@mnt.ee pealkirja all „Liiklusohutuse auhind“  hiljemalt 7. novembriks 2017 k.a. Hiljem saabunud ettepanekuid ei arvestata.