Koolieelikutele

KULDSED TÄHED

Vanus: 6-7 aastat

Eesmärk:

  1. Harjutada sõnade ladumist õpitud tähtedest.
  2. Kinnistada liiklusreeglite tundmist.

Vahendid: igale lapsele liikuvad aabitsad, liiklusteemalised sedelid mõistatuste või kirjeldustega.

Mängu käik:
Õpetaja ütleb mõistatuse, mille vastus koosneb õpitud tähtedest (näiteks – Mees seisab, vaatab aina, peas on temal 3 silma jne). Lapsed mõtlevad vaikselt vastuse ja laovad selle oma liikuvasse aabitsasse. Ladumise esimesena lõpetanud mängija laob vastuse suurele tahvlile. Nüüd loetakse vastus üheskoos. Kellel sõna õigesti laotud, saab õpetajalt kuldse tähekese. Seejärel ütleb õpetaja järgmise mõistatuse. Mängu lõpul loetakse, kellel on kõige rohkem tähekesi.