Kui juhid, siis juhi.

12. märtsist 9. aprillini toimuva kampaania eesmärk on liiklejates kinnistada teadmist, et kõrvaliste tegevustega tegelemine roolis on ohtlik ning inimene ei suuda teha kaht tähelepanu nõudvat tegevust samaaegselt ja veatult. Näiteks sõidukit juhtides ja sõnumit saates lülitub aju ühelt tegevuselt teisele, mõistmata, kumb on prioriteetsem tegevus.

Vene keelset videot vaata siit!

Kõrvalised tegevused on üks riikliku liiklusohutusprogrammi prioriteetseid teemasid. Maanteeameti tellitud küsitlusuuringu järgi ei ole mobiiltelefoni kasutajate ega ka nende sagedaste kasutajate osakaal viimaste aastatega muutunud. 72% autojuhtidest tunnistab, et on viimase 12 kuu jooksul autoroolis telefoni kasutanud ning 26% teeb seda sageli.

5. aprillil toimub kolmandat korda üle-eestiline mobiilivaba päev, millega kutsume kõiki liiklejaid, kuid eeskätt sõidukijuhte, loobuma vähemalt üheks päevaks mobiiltelefoni kasutamisest liikluses ja päeva lõpus mõtlema, kas midagi olulist jäi tegemata. Eesmärk on muuta iga päev liikluses mobiilivabaks.

Liiklejad ei adu, et kõrvalised tegevused roolis on ohtlikud ning kasvanud on õnnetuste hulk – iga päev toimub kõrvaliste tegevuste tõttu keskmiselt viis liiklusõnnetust. 26% sõidukijuhtidest on
tunnistanud, et on sattunud kõrvaliste tegevuste tõttu liiklusohtlikku olukorda. Peamise kõrvalise tegevusena toodi välja mobiiltelefoni kasutamist, aga ka vestlus kaassõitjatega, CD vahetamine või raadiojaama otsimine ja lapsega tegelemine.