Lapsele ja lapsevanemale

Hea lapsevanem!

Kõrvalolevast menüüst leiate erinevaid teemasid, millest tuleks lastega rääkida.

Lastele on oluline juba varakult õpetada silmside otsimist juhiga (liikluse tere). Sel juhul saab väike liikleja olla kindel, et teda on märgatud.

Soovitame koos lapsega läbi käia kõik ohtlikumad kohad liikluses, kus laps igapäevaselt liikleb:

  • koduümbrus
  • tee lasteaeda

Oluline on seejuures arvestada aastaaegadest tulenevate erisustega (libedus pikem pidurdusteekond, nähtavust varjavad puud ja põõsad, hanged jne).

Lastele jäävad liiklusreeglid hästi meelde ka läbi mängude ja töölehtede, kuid siiski vajavad nad liikluse mõistmiseks täiskasvanu juhendamist ja selgitusi. Oluline on meeles pidada Sinu kui täiskasvanu eeskuju olulisust laps õpib matkides.

Turvalisem ja ohutum liiklus saab alguse meist igaühest endist!