Lapsele ja lapsevanemale

Hea lapsevanem!

Kõrvalolevast menüüst leiate erinevaid teemasid, millest tuleks lastega rääkida.

Lastele tuleb juba varakult õpetada silmside otsimist juhiga. Sel juhul saab väike liikleja kindel olla, et teda on märgatud.

Kindlasti tasub koos lapsega läbi käia kõik ohtlikumad kohad liikluses, kus laps igapäevaselt liikleb:

  • koduümbrus;
  • tee lasteaeda;
  • aastaaegadest tulenevad erisused liikluses.

Lastele jäävad liiklusreeglid hästi meelde ka läbi mängude ja töölehtede, kuid siiski vajavad lapsed liikluse mõistmiseks täiskasvanu juhiseid ja selgitusi.

NB! Tänaval liigeldes nii lapsega kui ilma, tuleb täita liiklusreegleid, sest täiskasvanud on lastele eeskujuks!

Talvisel ajal tuleb lastele selgitada, kus tohib kelgutada ja kus mitte. Kindlasti tuleb vältida kelgumäest allalaskmist sõidutee suunas.

Turvalist liiklemist!