Kus ja kuidas sõita jalgrattaga

Alla 10-aastane ja ilma juhiloata jalgrattur tohib sõita üksi üksnes kõnniteel, jalgratta- ja jalgteel ja õuealateel. Samal teel liiguvad ka jalakäijad ja viisakas jalgrattur kindlasti arvestab nendega. Kõnniteel tohivad sõita kõik alla 13-aastased jalgratturid ja kuni kaks selle lapsega koos sõitvat täiskasvanut. Kõnniteel sõites ei pea lapsel saatjat olema, kuid kindlasti peab iga lapsevanem lapsele liiklusreeglid selgeks tegema enne kui ta lapse üksi liiklusesse sõitma lubab.

Kõnniteel jalakäijate vahel tohib liikuda vaid jalakäija kiirusega. Selleks, et jalakäijaid mitte ehmatada saab jalgrattur eemalt oma tulekust kellaga märku anda. Jalgrattakella helistamine ei tähenda seda, et jalakäijad peaksid jalgratturile teed andma, see aitab vältida jalakäija ehmatamist.

Kui kõnniteel liikuva jalgratturi teele jääb bussipeatus, siis peab jalgrattur andma teed bussile minevatele ja bussilt tulevatele jalakäijatele.

Kui jalgratturil on vaja teed ületada, siis seda on kõige ohutum teha jalakäijatele mõeldud sõidutee ületamise kohtades, tulles jalgrattalt maha ja lükates jalgratast enda kõrval.

Näiteks kui lapsevanem on lapse üksi liikluses osalemiseks ettevalmistanud, koolitee on koos jalgrattaga korduvalt läbi sõidetud ning kõik ohuolukorrad läbi arutatud, siis laps tohib mööda kõnniteed või õuealateed üksi kodust kooli sõita sõltumata vanusest ja jalgratturi juhiloa olemasolust. Siiski on äärmiselt oluline pöörata tähelepanu lapse jalgratta tehnilisele korrasolekule ning lapse kiivri korralikule kasutamisele.

Sõitmine sõiduteel
Sõiduteel või jalgrattarajal iseseisvaks sõitmiseks peab 1015-aastane jalgrattur kindlasti olema läbinud jalgratturikoolituse ja omama jalgratturi juhiluba. Sõiduteel tohib sõita jalgrattur alates kümnendast eluaastast, kui tal on kaasas jalgratturi juhiluba ja jalgratas on korras. Sõiduteel sõitev jalgrattur peab olema väga tähelepanelik ja pidama kinni liiklusreeglitest. Oma liiklusteadmisi saab jalgrattur kontrollida lahendades liiklusteste siin.

TÄHELEPANU! Iga lapse eest vastutab lapsevanem! Enne lapse üksi liiklusesse lubamist, jalakäija või jalgratturina, on iga lapsevanema moraalne kohustus veenduda, et laps on valmis üksi liikluses osalema, mõistab ümbritsevat ja oskab ohutult liigelda.