Liiklusteemaline Noortefoorum tudengitele (eelregistreerimisega)

Head üliõpilaste ühendused, esindused, seltsid ja liidud

Ootame teie esindusi liiklusteemalisele noortefoorumile.

14. oktoobril kell 10.00-16.00 toimub Tartus, Athena  keskuses, liiklusteemaline Noortefoorum. Tegemist on ühe osaga neliküritusest, kuhu lisaks Noortefoorumile kuuluvad Eesti Maanteemuuseumis toimuv Laste liikluskonverents, Tallinnas toimuv erinevate osapoolte ümarlaud  ja Pärnus toimuv Eakate liikluskohvik. Sündmused kannavad läbivat pealkirja Inimene teel.

Noortefoorumi eesmärk on panna tudengid mõtlema, millised liiklejad on nemad, kes on neile liikluses eeskujuks, kellele on nemad ise eeskujuks ning mida saavad tudengid ise ohutuma liikluse heaks teha.

Päev on jaotud erinevateks osadeks – ettekanded  ja paneeldiskussioon, maailmakohvik ning mess. Noortefoorumit tuleb avama Tartu abilinnapea Valvo Semilarski ning päeva modereerib tunnustatud raudteeohutuse edendaja Tamo Vahemets. Ettekannetega astuvad üles Politsei- ja Piirivalveameti esindaja Indrek Koemets, liikluspsühholoog Krista Lip, rattakultuuri edendaja Tõnis Savi, Maanteeameti esindaja ning oma lugu jagavad ka kaks liiklusõnnetuse läbi elanud inimest.

Maailmakohvikus avaneb tudengitel võimalus kaasa mõelda ja rääkida teemadel: milline liikleja mina olen; eeskujud liikluses; autokoolide õppekvaliteet; väärtused; mida saan mina ohutuma liikluse heaks teha; meid ümbritsev liikluskeskkond; kogemuste jagamine; riskide võtmine jne.

Messialas saavad osalejad ise aktiivselt tegutseda – katsetada ja avastada. Näiteks toimuvad katsed alko-, narko- ja väsimusprillidega, saab proovida virtuaalreaalsusprille, testida oma liiklusalaseid teadmisi, läbi katsete saab teada peatoe reguleerimise ja turvavöö ning lahtiste esemete kinnitamise vajalikkusest. Tutvuda saab uute ja innovaatiliste liikluses enda nähtavaks tegemise võimalustega jpm.

Noortefoorumil osalemine on tudengitele tasuta (sh lõuna- ja kohvipaus). Registreerimiseks saatke palun kiri e-maili aadressile kerli.tallo@mnt.ee  koos osaleja ees- ja perekonnanime ning kooli nimega, hiljemalt 9. oktoobriks.

Täpsem päevakava saadetakse registreerunutele meili peale.