Jalgratturi juhiluba

Jalgrattur võib sõiduteel üksi (ilma täiskasvanud saatjata) sõita alates 10. eluaastast, kui ta tunneb liiklusreegleid ja omab jalgratturi juhiluba. Jalgratturi juhiluba peab olema kõigil 10–15-aastastel sõiduteel sõitvatel jalgratturitel.

Jalgratturi juhiluba on „tõend“ selle kohta, et jalgrattur teab liiklusreegleid ning oskab jalgratast valitseda, jälgida liiklust, märgata ja ette näha võimalikke ohte ning sellele vastavalt tegutseda.  Need teadmised ja oskused õpitakse selgeks jalgratturi koolitusel.

KES VIIVAD LÄBI JALGRATTURI KOOLITUST?

Jalgrattur on juht ja juhi reeglite tundmiseks tuleb läbida koolitus, mis koosneb teooria ja praktilise sõiduõppe tundidest. Koolitus peab kestma vähemalt 20 akadeemilist tundi ja lõppema eksamiga.

Eesti viivad jalgratturi koolitusi läbi üldhariduskoolid, autokoolid, huvikoolid ja kutseõppeasutused ning organisatsioonid, kelle põhikirjaliste tegevuste hulka kuulub jalgratturi koolitus.

Jalgratturi koolitusel saab osaleda vähemalt 9. a laps (eksamit võib sooritada kuni 6 kuud enne 10. a saamist, eduks eksami korral saab juhiloa kätte lapse 10. sünnipäeval). Jalgratturi koolituse toimumist tasub oma koolist uurida kohe 3. klassi alguses.

Erandkorras võib oma last koolitada ka lapsevanem, kellele on mistahes sõiduki juhtimisõigus.

 

JALGRATTURI KOOLITUSE SISU

Jalgratturi koolitusel õpitakse tundma ohutuks jalgrattasõiduks vajalikud liiklusreeglid ning õpitakse praktilistel sõidutundides ratast käsitlema ning harjutatakse reeglite järgi juhtimist väikese liiklustihedusega teedel.

Jalgratturi koolitust reguleeriva määruse leiad SIIT ning lisast 4 koolituse sisuteemad.

Erinevate teemade liiklusreeglid leiad liiklusseadusest (mõisted, üldised, juhi ja jalgratturi liiklusreeglid). Neid teemasid (mõisted, asukoht teel, jalakäijatega arvestamine, suunamärguanded, tee andmise kohustus, liiklusmärgid jne) õpitakse teooriatundides ning harjutatakse kindlasti ka praktiliselt sõites.

Jalgratturi koolituse õppematerjale saavad haridusasutused tellida Maanteeameti tellimiskeskkonnast tk.mnt.ee.

Kui noore ratturi koolitaja on lapsevanem, siis võib tasuta õppematerjale küsida kohalikust Maanteeameti teenindusbüroost või pöörduda oma maakonna ennetustöö osakonna eksperdi poole.

Erinevate teemade kohta liiklusteste saad lahendada SIIN.

 

EKSAM JALGRATTURI JUHILOA SAAMISEKS

Jalgratturi koolitus lõpeb eksamiga, mis koosneb kahest osast: teooria testist ja praktilisest sõidust.

Jalgratturi eksameid võivad vastu võtta põhikoolid, gümnaasiumid, huvikoolid, politseiprefektuurid, autokoolid ja Maanteeamet. Üldjuhul toimub eksam seal asutuses, kus koolitus läbi viidi.

Eksamile võib tulla kuni 6 kuud enne 10. a saamist. Eduka eksami korral saab juhiloa kätte 10. sünnipäeval.

Maanteeameti teenindusbüroodes võetakse vastu eksameid pigem üksikkorras. Näiteks kui koolis toimunud eksamil laps osaleda ei saanud või last on koolitanud lapsevanem.

  1. a suvel saab jalgratturi eksamit sooritada neljas Maanteeameti teenindusbüroos:
  • Tallinn (Heli 6, Tallinn)
  • Tartu (Sepa 23, Tartu)
  • Pärnu (Tallinna mnt 76, Pärnu)
  • Jõhvi (Pargi 54, Jõhvi)

Eksamile saab aja broneerida SIIN.

Eksamile tulles peab lapsel kaasas olema:

  • isikut tõendav dokument;
  • foto 3x4cm;
  • taotlus juhiloa saamiseks (täidavad lapsevanem ja laps, leitav SIIT);
  • isiklik kiiver;
  • soovi korral oma jalgratas, mis on tehniliselt korras (büroos on olemas kahes suuruses jalgrattad).