Sõidueksam

Sõidueksam koosneb kahest osast:

Enne eksami algust peab juhiloa taotleje panema pähe kiivri ja kandma helkurvesti. Eksam võib toimuda isikliku jalgrattaga. Kui isiklik jalgratas ei vasta nõuetele või puudub, saab kasutada eksamineerija jalgratast. Eksamineeritav teostab enne harjutuste sooritamist iseseisvalt jalgratta kontrolli.

I osas kontrollitakse jalgrattasõiduoskust, tuleb läbida erinevad sõiduharjutused slaalom, rajavahetus (ümberpõige takistusest), pidurdamine, kaheksa.

Slaalom

slaalom

Harjutuse sisu:
Läbida tuleb slaalomirada.

Hindamisel arvestatavad vead:
1) koonuse või piirde vahelejätmine,
2) jala maha toetamine,
3) raja piiridest väljasõitmine.

Koridor

koridor

Harjutuse sisu:
Läbida tuleb koridor koos joonisel nimetatud ülesannete sooritamisega  ja seejuures tasakaalu säilitamisega. Tagasivaade üle vasaku õla tomubb enne suunamärguande andmist või sellega samaaegselt, samuti toimub tagasivaade üle parema õla.

(Reaalses olukorras kasutab jalgrattur sellist tegevust näiteks seisvast autost möödumisel. Enne takistusest möödumist peab jalgrattur veenduma, et manööver on ohutu. Veendumiseks tuleb üle õla tagasi vaadata, kui manööver on ohutu, annab jalgrattur õigeaegselt käega märku ja võib märguande lõpetada vahetult enne manöövri algust.)

Hindamisel arvestatavad vead:
1) sõitmine «koridori» külgpiiridest välja;
2) enne manöövri algust tagasi vaatamata jätmine;
3) enne manöövri algust suunamärguande andmata jätmine;
4) stoppjoonest üle sõitmine.

Kaheksa

kaheksa

Harjutuse sisu: Sõita tuleb „kaheksat“ joonisel näidatud mõõtudega ristküliku piires, seejuures tasakaalu säilitamisega. Harjutust peab sooritama kaks korda järjest.

Hindamisel arvestatavad vead:
1) harjutuse piiridest välja sõitmine;
2) jala maha toetamine.

II osas kontrollitakse jalgratturi liiklusreeglite tundmist ja teiste liiklejatega arvestamist. Eksami võib läbi viia imiteeritud liiklusega platsil või väikese liiklussagedusega tänaval.

Enne eksami algust lepitakse kokku eksamisõidu teekond. Eksami kestus 15-25 minutit.

Eksami läbiviija hindab järgmisi oskusi:
1) sõiduki valitsemine:
sõiduki valitsemist mitmesugustes olukordades ja eri kiirustel, kindlat teelpüsimist;
2) tähelepanelikkus:
kõigi suundade jälgimist, erinevatel kaugustel asuvate liiklusolukordade jälgimist ja vastavat ohutut liiklemist;
3) sõidueesõigus/teeandmine:
sõidueesõigust või teeandmist ristmikel, teeandmist muudel juhtudel;
4) sõiduki õige asukoht teel:
sõiduki õiget asukohta teel, sõidurajal;
5) piki- ja külgvahe hoidmine:
piisavat piki- ja külgvahe hoidmist;
6) kiirus:
lubatud sõidukiiruse järgimist, sellise kiirusega sõitmist, mis võimaldab peatuda nähtaval vabal teelõigul, kiiruse kohandamist liiklusoludele;
7) foorid, liiklusmärgid ja muud märguanded:
liikluse reguleerijate korralduste täitmist, õiget käitumist foori ees, liiklusmärkide õiget järgimist, teemärgiste järgimist;
8) märguanded:
õiget ja õigeaegset märguandmist, õiget suunanäitamist, tegutsemist teiste liiklejate märguannete korral;
9) pidurdamine ja peatumine:
ettenägelikkust, õigeaegset aeglustamist, pidurdamist või peatumist vastavalt olukorrale, seismajäämist, ohutuse tagamist pärast seismajäämist, sõiduki ohutut parkimist.