Teooriaeksam

 Jrk nr  Eksamiküsimuste valdkond  Küsimuste arv
 1.  Teeandmise kohustus:

  • sõiduteele sõit hoovist, teega külgnevalt alalt ja teepeenralt,
  • ristmikel.
 2
 2.  Sõiduki asukoht sõitmisel:

  • asulas,
  • väljaspool asulat,
  • manöövri sooritamisel.
 3
 3.  Vasak- ja tagasipööre:

  • ristmikul,
  • ristmikevahelisel alal.
 2
 4.  Ümberpõige  1
 5.  Sõitmine ristmikel:

  • reguleerimata ristmikul,
  • reguleeritud ristmikul.
 2
 6.  Sõidutee ületamine ülekäigukoha või ülekäiguraja kaudu.  1
 7.  Juhi kohustused jalakäija ohutuse tagamisel.  1
 8.  Sõitmine jalgrattateel või jalgratta- ja jalgteel.  1
 9.  Sõitmine pimeda ajal ja halva nähtavuse tingimustes.  1
 10.  Jalgratturi ja pisimopeedijuhi ohutus ja käitumine liikluses.  1
 Kokku  15

Teooriaeksami süsimuste sisu on suunatud liiklusolukorra hindamisele, ohu tajumisele, selle ennetamisele ning ohutu ja teisi liiklejaid arvestava sõidustiili arendamisele.

Küsimused on valikvastustega. Iga küsimuse juures on 2-4 vastusevarianti, millest vaid üks on õige.

Teooriaeksami sooritamiseks on aega 30 minutit.

Eksam on edukalt sooritatud, kui 15-st küsimusest on õigesti vastatud vähemalt 13 küsimust.

Sooritatud teooriaeksami tulemus on kehtiv 3 kuud alates eksami sooritamisele järgnevast päevast. Kui juhiloa taotleja ei soorita selle aja jooksul sõidueksamit, peab ta teooriaeksami uuesti sooritama.