Teooriaeksam

Teooriaeksam tehakse Maanteeameti teenindusbüroodes paberkandjal ja lapse poolt teenindajale üle antud test kontrollitakse koheselt ning antakse teada, kas noor rattur sooritas testi edukalt ning saab edasi sõidueksamile.

Jalgratturi eksami teooriatestis kokku 15 küsimust, mis on erinevatel teemadel (vt tabelit).

 Jrk nr  Eksamiküsimuste valdkond  Küsimuste arv
 1.  Teeandmise kohustus:

  • sõiduteele sõit hoovist, teega külgnevalt alalt ja teepeenralt,
  • ristmikel.
 2
 2.  Sõiduki asukoht sõitmisel:

  • asulas,
  • väljaspool asulat,
  • manöövri sooritamisel.
 3
 3.  Vasak- ja tagasipööre:

  • ristmikul,
  • ristmikevahelisel alal.
 2
 4.  Ümberpõige  1
 5.  Sõitmine ristmikel:

  • reguleerimata ristmikul,
  • reguleeritud ristmikul.
 2
 6.  Sõidutee ületamine ülekäigukoha või ülekäiguraja kaudu.  1
 7.  Juhi kohustused jalakäija ohutuse tagamisel.  1
 8.  Sõitmine jalgrattateel või jalgratta- ja jalgteel.  1
 9.  Sõitmine pimeda ajal ja halva nähtavuse tingimustes.  1
 10.  Jalgratturi ja pisimopeedijuhi ohutus ja käitumine liikluses.  1
 Kokku  15

Teooriaeksami küsimuste sisu on suunatud liiklusolukorra hindamisele, ohu tajumisele, selle ennetamisele ning ohutu ja teisi liiklejaid arvestava sõidustiili arendamisele.

Küsimused on valikvastustega. Iga küsimuse juures on 24 vastusevarianti, millest vaid üks on õige.

Teooriaeksami sooritamiseks on aega 30 minutit.

Eksam on edukalt sooritatud, kui 15 küsimusest on õigesti vastatud vähemalt 13 küsimust.

Sooritatud teooriaeksami tulemus on kehtiv 3 kuud alates eksami sooritamisele järgnevast päevast. Kui juhiloa taotleja ei soorita selle aja jooksul sõidueksamit, peab ta teooriaeksami uuesti sooritama.