Foorid

foorid Näide: pildil on kujutatud reguleeritud ristmik. Ristmiku ületab esimesena jalgrattur A, sest temale põleb fooris roheline tuli. Jalgrattur B peab ootama lubava rohelise tule süttimist.

PILETID 1 JA 10.cdr

Näide: pildil on kujutatud reguleeritud ristmik. Mõlemale jalgratturile põleb fooris lubav roheline tuli. Ristmiku ületab esimesena jalgrattur A, sest jalgrattur B peab vasakpööret sooritades otse liikuva jalgratturi A läbi laskma.

PILETID 1 JA 10.cdr

Näide: pildil on kujutatud reguleeritud ristmik. Jalgratturile B põleb fooris lubav roheline tuli, tema tohib ristmiku ületada esimesena. Jalgratturile A paistab lisasektsiooniga fooris punane põhituli ja lisasektsioonis otse roheline nool. Mis tähendab seda, et jalgrattur A tohib sõita ka punase põhitulega, sest lisasektsioonis põlev roheline lubab seda. Siiski peab ta arvestama sellega, et ta peab teed andma jalgratturile B. Sellist kombinatsiooni kasutatakse väga harva. Selline lisasektsiooniga fooritulede kombinatsioon jalgratturile A on võrreldav “anna teed” märgiga.

PILETID 1 JA 10.cdr