Eesõigusmärgid

 peatee  Peatee

Peatee märk on teistest liiklusmärkidest nii palju erineva kujuga, et selle tunneb ära ka tagaküljelt. See on oluline, sest see liiklusmärk aitab määrata sõidujärjekorra ristmikel. Kui lisateatetahvliga ei ole määratud teisiti, läbib peatee ristmiku otse.

Näide: ristmikul on sõidukite liikumise järjekord ära määratud eesõigusmärkidega “peatee” ja “anna teed”. Jalgrattur sõidab peateel ja tohib ristmiku ületada esimesena. Jalgrattur peab siiski veenduma, et teised juhid on teda märganud ja talle teed annavad. Seejärel jäävad ristmikule auto A ja auto B. Mõlemad on kõrvalteel. Ristmiku ületab järgmisena auto A, sest tema tahab ületada ristmiku otse. Viimasena ületab ristmiku auto B, sest vasakpöördel peab ta otse sõitvad juhid läbi laskma.

test1_3

 peatee_suund Peatee ja lisateatetahvel peatee suund

Liiklusmärk peatee annab juhile infot, et juht sõidab peateel ja ristmikul peatee suund muutub. Kui peatee suund ristmikul muutub, siis kasutatakse sellest teadaandmiseks lisateatetahvliga.

Antud juhul pöörab ristmikul peatee paremale.

Näide: ristmikul on sõidukite liikumise järjekord ära määratud eesõigusmärkidega “peatee” ja “anna teed”. Lisaks lisateatetahvel peatee suund. Peateed tähistab lisateatetahvlil jämedam joon. Jalgrattur sõidab peateel, kuid soovib pöörata kõrvalteele. Auto B sõidab peateel ja pöörab ristmikul mööda peateed vasakule. Auto A sõidab kõrvalteel ja peab andma teed peateel liikuvale autole B ja ka jalgratturile. Järelikult auto A ületab ristmiku viimasena. Autojuhil B on eesõigus jalgratturi suhtes, sest tema liigub nii enne kui pärast pööret peateel. Jalgrattur, kes soovib pöörata peateelt kõrvalteele, peab andma teed peateel liikuvale autole B-le. 


2 EESOIGUSMARGID_UUS.cdr Peatee lõpp

Peatee saab otsa ja edasi peab juht vaatama liikluskorraldusvahendeid, milline on edasine liikluskorraldus.

 anna teed  Anna teed

Anda teed (mitte takistada) on nõue, et liikleja ei jätkaks ega alustaks liikumist, mis võiksid sundida peateel liikuvat juhti muutma oma sõidukiirust või liikumissuunda.

 peatee_suund1  Anna teed ja lisateatetahvel peatee suund

Liiklusmärk “anna teed” annab juhile infot, et juht sõidab kõrvalteel. Kui peatee suund ristmikul muutub, siis kasutatakse sellest teadaandmiseks lisateatetahvliga.

 peatu ja anna teed  Peatu ja anna teed

Liiklusmärk tähendab, et peateel liikuvale juhile teeandmiseks tuleb alati peatuda. Peatuda tuleb ka siis, kui peateel kedagi ei liigu. Peatuda tuleb stoppjoone ees või selle puudumisel ristuva sõidutee ääre ees. NB! Kui STOP-märk on raudteeülesõidu ees, peab peatuma märgi ees.

Näide: ristmiku ees märk “peatu ja anna teed” tähendab, et jalgrattur A peab enne ristmiku peatuma ja andma teed jalgratturile B.

PILETID 1 JA 10.cdr

2 EESOIGUSMARGID_UUS.cdr
Pärisuuna eesõigus

Märki kasutatakse teekitsenduste ja sildade korral. Viimased kaks märki siin lehel käivad alati koos. Pärisuuna eesõigus märk tähendab seda, et juhil on eesõigus kitsa koha läbimisel. (Kitsas koht võib olla teekitsendus, sild, ajutised teetööd vms).

2 EESOIGUSMARGID_UUS.cdr Vastassuuna eesõigus

Märki kasutatakse koos eelneva märgiga. Vastassuuna eesõigus tähendab seda, et tuleb tähelepanelikult jälgida, kas pärast märki olevas kitsamas kohas teel on teelõik vaba läbimiseks. Kui vastassuunast on sõitjaid, tuleb vastu tulijad läbi lasta.