Hoiatusmärgid

Hoiatusmärgid on kolmnurksed ja punase äärega.

hoiatus_tokkepuu Tõkkepuuga raudteeülesõidukoht. Märk hoiatab juhti, et sõidutee ristub peagi raudteega, kus raudteeülesõidul on tõkkepuu.
hoiatus_raudtee Tõkkepuuta raudteeülesõidukoht. Märk hoiatab juhti, et sõidutee ristub peagi raudteega, kus raudteeülesõidul puudub tõkkepuu ja tuleb olla eriti tähelepanelik.
hoiatus_tramm Lõikumine trammiteega. Märk hoiatab juhti, et sõidutee lõikub trammiteega. Trammiteed ületades tuleb rööbastel olla väga tähelepanelik ja pidada meeles, et trammil on eesõigus, kui just liikluskorraldusvahendid ei näita teisiti.
hoiatus_samaliigiline Samaliigiliste teede ristmik. Märk hoiatab ristmikust, kus juht peab andma teed paremalt lähenevale või paremal asuvale juhile.
hoiatus_eriliigiline Lõikumine kõrvalteega. Märk hoiatab peateel sõitvat juhti, et ees on lõikumine kõrvalteega.
hoiatus_jarsud_kurvid Ohtlikud kurvid. Märk hoiatab lähenemisest ohtlike kurvidega teelõigule. Märk võib olla ka vastupidi (peegelpildis). Märgil on näidatud esimese kurvi suund.
hoiatus_langus Järsk langus. Märk hoiatab peatse järsu langusega teelõigust.
hoiatus_tous Järsk tõus. Märk hoiatab peatse järsu tõusuga teelõigust.
hoiatus_ebatasane tee Ebatasane tee. Märk hoiatab tee ebatasasuste eest.
hoiatus_katteta_tee Ees on katteta tee. Märk hoiatab teekatte muutumisest tuleneva ohu eest.
hoiatus_teekitsend Teekitsend. Märk hoiatab tee kitsenemisel tulenevate ohtude eest.
 hoiatus_sebra Ees on reguleerimata ülekäigurada. Märk paigutatakse sõidutee äärde enne vöötrada, et autojuhid teaksid juba aegsasti, et jalakäijad võivad ülekäigurajal teele astuda. Aitojuht peab valima sobiva sõidukiiruse, et vajaduselt ohutult peatuda ja jalakäijad saaksid sõidutee ületada.
  Ees on teelõik, kus jalakäijad liiguvad teel. Märk paigutatakse sõidutee äärde enne teelõiku, kus puudub kõnnitee ja jalakäijad liiguvad sageli sõidutee äärel või teepeenral.
 hoiatus_lapsed Lapsed. Märk paigutatakse sõidutee äärde lasteaedade ja koolide läheduses, et hoiatada juhte võimalikust laste ootamatust teele astumisest.
 hoiatus_ristumine_jrteega Lõikumine jalgrattateega. Märk hoiatab sõiduteel sõitvat juhti peagi ristuva jalgrattatee ja sellel liiklevate jalgratturite võimaliku sõidutee ületamise eest.