Keelumärgid

Keelumärgid on ümmargused, punase äärega.

 331 Sissesõidu keeld

Märk keelab kõigi sõidukite edasisõidu

 jaglrattakeeld Jalgrattasõidu keeld

Märk keelab jalgratta, mopeedi ja pisimopeedi liikluse

 keeld5 Käigu keeld

Märk keelab jalakäijate liikluse. Märk kehtib ainult sellel teepoolel, kuhu see on pandud

3 KEELUJA MJUALAMRGID_UUS.cdr Vasakpöörde keeld

Märk keelab vasakpöörde sellel ristmikul, mille ette see on pandud.

 

 3 KEELUJA MJUALAMRGID_UUS.cdr Parempöörde keeld

Märk keelab parempöörde sellel ristmikul, mille ette see on pandud.

 

 3 KEELUJA MJUALAMRGID_UUS.cdr Tagasipöörde keeld

Märk keelab tagasipöörde sellel ristmikul, mille ette see on pandud.