Keelumärgid

Keelumärgid on ümmargused ja punase äärega.

 331 Sissesõidu keeld. Märk keelab kõigi sõidukite edasisõidu.
  Jalgrattasõidu keeld. Märk keelab jalgratta, mopeedi ja pisimopeedi liikluse.
 keeld5 Käigu keeld. Märk keelab jalakäijate liikluse. Märk kehtib ainult sellel teepoolel, kuhu see on pandud.
3 KEELUJA MJUALAMRGID_UUS.cdr Vasakpöörde keeld. Märk keelab vasakpöörde sellel ristmikul, mille ette see on pandud.

 

 3 KEELUJA MJUALAMRGID_UUS.cdr Parempöörde keeld. Märk keelab parempöörde sellel ristmikul, mille ette see on pandud.

 

 3 KEELUJA MJUALAMRGID_UUS.cdr Tagasipöörde keeld. Märk keelab tagasipöörde sellel ristmikul, mille ette see on pandud.