Kohustusmärgid

Kohustusmärgid on ümmargused ja sinise taustaga.

test6 Jalgtee. Märk näitab, et tohib liikuda jalakäija. Võib liikuda ka tasakaaluliikuri juht, kuid ta ei tohi ohustada ega takistada jalakäijat. Jalgtee lõppu tähistab sama kujutisega märk, millel on punane joon.
435 Jalgratta- ja jalgtee. Tohivad liikuda jalakäija, jalgrattur ja tasakaaluliikuri juht. Jalakäija, jalgrattur ja tasakaaluliikuri juht jagavad teed või teeosa ühiselt. Jalgrattur ja tasakaaluliikuri juht ei tohi ohustada jalakäijat.
Jalgratta- ja jalgtee lõpp.
Jalgratta- ja jalgtee. Tohivad liikuda jalakäija, jalgrattur ja tasakaaluliikuri juht. Jalgrattur liigub sellel teel või teeosal vastavalt märgil näidatule ühel, jalakäija teisel pool ja tasakaaluliikuri juht aga mõlemal pool. Kui liiklustihedus võimaldab, tohib jalakäija liikuda jalgratturile ettenähtud osal, takistamata seal jalgrattaliiklust. Jalgrattur ja tasakaaluliikuri juht ei tohi ohustada jalakäijat.
test8 Jalgrattatee. Tohivad liikuda jalgrattur, tasakaaluliikuri juht, mopeedi- ja pisimopeedijuht. Kui liiklustihedus võimaldab, tohib liikuda ka jalakäija, takistamata jalgratta-, tasakaaluliikuri-, mopeedi- ja pisimopeediliiklust.
(4 KOHUSTUSM304RGID_UUS.cdr) Kohustuslik sõidusuund otse kohustab sõitma vaid noolega osutatud suunas. Vahetult ristmiku taha või ristmikevahelisele teele pandud märk kehtib lähima ristmikuni. Märk ei keela oma mõjupiirkonnas parempööret parklasse, puhkekohta ega teega külgnevale alale.
(4 KOHUSTUSM304RGID_UUS.cdr) Kohustuslik sõidusuund otse ja paremale kohustab sõitma vaid noolega osutatud suunas.
(4 KOHUSTUSM304RGID_UUS.cdr) Kohustuslik sõidusuund vasakule kohustab sõitma vaid noolega osutatud suunas. Vasakpöördeks kohustav nool lubab ka tagasi pöörata.


Ümberpõike suund kohustab ohutussaarest või muust takistusest ümber põikama märgil osutatud suunas.
Ringliiklus kohustab sõitma vaid nooltega osutatud suunas ja kehtib ainult märgile järgneval ringristmikul. Kui märk on pandud koos märgiga „Anna teed”, on juht kohustatud andma teed ringristmikul sõitvale juhile.