Osutusmärgid

Osutusmärgid on nelinurksed.

 

 521 Ühesuunaline tee. Liiklusmärk tähistab teed või sõiduteed, mille kogu laiuses sõidavad sõidukid ainult ühes suunas
Ühesuunalise tee lõpp

 

 (5 OSUTUSM304RGID_UUS.cdr) Sõit ühesuunalisele teele. Liiklusmärgid on paigutatud ristmiku ette, kus ristuv tee on ühesuunaline. Märgid näitavad ühesuunalisele teele või ühesuunalisele sõiduteele sõitmise kohta ja suunda.
test3 Õueala. Liiklusmärk osutab kohale, kus hakkab kehtima õuealale kindlaksmääratud liikluskord. Õuealal on maksimaalne liikumiskiirus 20 km/h. Jalakäijate vahel tuleb liikuda jalakäijate kiirusega.
test1 Õueala lõpp. Liiklusmärk lõpetab õuealal kehtiva korra.

 

 525a Ühissõiduki rada. Liiklusmärk tähistab rada, mis on ette nähtud muude sõidukitega pärisuunas sõitvatele rööbasteta ühissõidukitele. Märk kehtib raja kohta, mille kohale see on pandud. Sõiduteest paremal olev märk kehtib parempoolse raja kohta.

 

 525b
Ühissõiduki- ja jalgrattarada. Liiklusmärk tähistab rada, mis on ette nähtud muude sõidukitega pärisuunas sõitvatele rööbasteta ühissõidukitele, jalgratastele, mopeedidele ja pisimopeedidele. Märk kehtib raja kohta, mille kohale see on pandud. Sõiduteest paremal olev märk kehtib parempoolse raja kohta.
 546a Käigutunnel. Märk osutavad sõiduteest eri tasandil olevatele käiguteedele.
 536av Sõidurajad ja -suunad. Märk näidatud nooled näitavad sõiduradu.
 test9 Asula. Märk osutab kohale, kus hakkab kehtima asulale kindlaksmääratud liikluskord. Kui liiklusmärgid ei näita teisiti, siis on tavaliselt asulas kiirus 50 km/h.
 test7 Asula lõpp. Märk osutab kohale, millest alates kaotab kehtivuse asulale kindlaksmääratud liikluskord.