Osutusmärgid

Osutusmärid on nelinurksed.

 

 521 Ühesuunaline tee

Liiklusmärk tähistab teed või sõiduteed, mille kogu laiuses sõidavad sõidukid ainult ühes suunas

Ühesuunalise tee lõpp

 

 (5 OSUTUSM304RGID_UUS.cdr) Sõit ühesuunalisele teele

Liiklusmärgid on paigutatud ristmiku ette, kus ristuv tee on ühesuunaline. Märgid näitavad ühesuunalisele teele või ühesuunalisele sõiduteele sõitmise kohta ja suunda.

test3 Õueala

Liiklusmärk osutab kohale, kus hakkab kehtima õuealale kindlaksmääratud liikluskord. Õuealal on maksimaalne liikumiskiirus 20 km/h. Jalakäijate vahel tuleb liikuda jalakäijate kiirusega.

test1 Õueala lõpp

Liiklusmärk lõpetab õuealal kehtiva korra.

 

 525a Ühissõiduki rada

Liiklusmärk tähistab rada, mis on ette nähtud muude sõidukitega pärisuunas sõitvatele rööbasteta ühissõidukitele. Märk kehtib raja kohta, mille kohale see on pandud. Sõiduteest paremal olev märk kehtib parempoolse raja kohta.

 

 525b
Ühissõiduki- ja jalgrattarada 

Liiklusmärk tähistab rada, mis on ette nähtud muude sõidukitega pärisuunas sõitvatele rööbasteta ühissõidukitele, jalgratastele, mopeedidele ja pisimopeedidele. Märk kehtib raja kohta, mille kohale see on pandud. Sõiduteest paremal olev märk kehtib parempoolse raja kohta.

 546a Käigutunnel

Märk osutavad sõiduteest eri tasandil olevatele käiguteedele.

 536av Sõidurajad ja -suunad

Märk näidatud nooled näitavad sõiduradu.

 test9 Asula

Märk osutab kohale, kus hakkab kehtima asulale kindlaksmääratud liikluskord. Kui liiklusmärgid ei näita teisiti, siis on tavaliselt asulas kiirus 50 km/h.

 test7 Asula lõpp

Märk osutab kohale, millest alates kaotab kehtivuse asulale kindlaksmääratud liikluskord.