Teekattemärgised

 

911 Ühekordne pidevjoon

Märgist tohib ületada vaid juhul, kui see tähistab sõidutee äärt.

912 Lai pidevjoon

Märgist tohib ületada vaid juhul, kui see tähistab sõidutee äärt.

913 Kahekordne pidevjoon 

Eraldab suunavööndeid kolme ja enama sõidurajaga teel. Märgist ületada ei tohi

914 Pidev- ja katkendjoone ühend

Märgist tohib ületada katkendjoone poolt.

921 Lühikeste kriipsudega katkendjoon

Märgist tohib ületada mõlemalt poolt.

945b 945a  Ülekäigurada

Tähistavad reguleerimata ülekäigurada või niisugust reguleeritavat ülekäigurada, kus foori ei kasutata ööpäev läbi. Märgise 945b nooled näitavad jalakäija liikumise suunda.

947  Fooriga ülekäigurada

Tähistab reguleeritavat ülekäigurada või reguleeritavat jalgratta- ja jalgteega lõikumise kohta. Märgis võib tähistada ka sellist reguleeritavat ülekäigurada või reguleeritavat jalgratta- ja jalgteega lõikumise kohta, kus foori ei kasutata ööpäev läbi.

948 Lõikumine jalgrattateega

Tähistab jalgrattatee või jalgrattaraja sõiduteega lõikumiskohta. Eesõigus on juhil, kes sõidab sõiduteel.