Teiste liiklejatega arvestamine

JALAKÄIJATEGA ARVESTAMINE

Jalakäijatele tuleb teed anda:

  • ülekäigurajal

Jalgratturi kohustused jalakäijate ohutuse tagamisel 1

  • pööret lõpetades

Jalgratturi kohustused 2

Lisaks sellele tuleb eriti tähelepanelik olla õuealal ja kõnniteel mängivate laste suhtes!

 

VASAK- JA TAGASIPÖÖRE

Vasak- ja tagasipööre on jalgratturi jaoks väga ohtlikud manöövrid. Vasak- ja tagasipööret on jalgratturil kõige ohutum teha jalakäijana mööda vöötrada.

Joonisel on näidatud jalgratturi jaoks kaks võimalust vasakpöördeks. Mõlemad on õiged, kuid ohutum on alati võimalusel ületada tee jalakäijana.

 

OHTLIKUD OLUKORRAD

Ainult kiivrist ohutuse tagamiseks ei piisa, liikluses peab alati väga tähelepanelik olema.
Kõige sagetasemad ohud jalgratturi jaoks:

  • Tee võib olla konarlik, rattur võib kogemata sõita auku või komistada raudtee või trammi rööpaid ületades.
  • Möödudes seisvast autost võib ootamatult avaneda auto uks.
  • Seisvate autode vahelt võib teele ootamatult astuda jalakäija.

 

KÄEMÄRGUANDED

Autodel on märguannete jaoks tuled. Jalgrattur peab oma tegevusest käega märku andma
Märku antakse mitte hiljem kui 3 sekundit enne sõidu, manöövri või peatumise alustamist. Käemärguande võib lõpetada vahetult enne sõidu alustamist, manöövrit või peatumist

Sirutades välja parema käe sirgelt õlakõrgusel annad teistele liiklejatele märku, et pöörad paremale. Teine võimalus on näidata paremsuuna märguannet vasaku käega, tõstes käe üles küünarnukist kõverdatult.
IMG_9034IMG_9036

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sirutades välja vasaku käe sirgelt õlakõrgusel annad teistele liiklejatele märku, et pöörad vasakule. Teine võimalus on näidata vasaksuuna märguannet parema käega, tõstes käe üles küünarnukist kõverdatult.

IMG_9039IMG_9041

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peatumismärguandeks viibutad sirget kätt paar korda üles-alla.

Suunamärguannet tuleb anda enne:

  • sõidu alustamist;
  • pööret;
  • reavahetust;
  • takistusest ümberpõiget;
  • sõidu lõpetamist.

Peatumismärguanne tuleb anda enne pidurdamist sõiduteel sõitmise ajal. (Näiteks foor, või ootamatu takistus teel). Samu märguandeid kasutavad ka mootorratturid või autojuhid, kui neil suunatuled puuduvad või on rikkis.