Liiklusreeglid mopeedijuhile

 • Mopeedijuht võib lisaks sõiduteele kasutada liiklemiseks jalgrattarada ning jalgrattateed.paragraph-1485228_1280
 • Kaherattalised mopeedid võivad sõidutee ühel sõidurajal liikuda kahes reas.
 • Kui teel on omaette jalgrattatee ja tee reguleerimata lõikumiskoht, välja arvatud parkla, õueala, puhkekoha ja teega külgneva ala juurdesõidutee lõikumiskoht, peab mopeedijuht andma teed teel liiklejale, kui teeandmise kohustus pole liikluskorraldusvahenditega seatud teisiti.
 • Sõiduteega lõikumise kohale mööda jalgrattateed lähenev mopeedijuht peab vähendama kiirust ja ületama sõidutee jalakäija tavakiirusega.
 • Mopeedijuhid võivad mööduda seisvast või aeglaselt liikuvast sõidukist paremalt, kui selleks on piisavalt ruumi ja selle sõiduki juht ei ole andnud märku parempöördeks.
 • Jalgrattateel liikuv mopeedijuht peab andma teed trammi- või bussipeatuses seisvale ühissõidukile minevale või sellelt tulevale jalakäijale.
 • Mopeedi käekõrval lükkav jalakäija peab liikuma sõidutee pärisuunalise ääre lähedal, võimaluse korral väljaspool sõiduteed.
 • Mopeedi juht on kohustatud teel sõitma nii, et kõik rattad toetuksid pidevalt teepinnale.
 • Mopeedijuht ei tohi:
   • sõita juhtrauast kahe käega kinni hoidmata, välja arvatud käega hoiatusmärguandmise ajal;
   • lasta vedada tema juhitavat sõidukit (välja arvatud kolme- ja neljarattalist mopeedi) looma või teise sõidukiga;
   • vedada esemeid, mis takistavad juhtimist või tekitavad ohtu teistele liiklejatele;
   • vedada haagist, mis ei ole valmistatud mopeediga vedamiseks;
   • sõidutada sõitjat, kes ei istu sõitjale ettenähtud istmel või ei kanna kinnirihmatud nõuetekohast kiivrit;
   • sõidutada tagaistmel alla 12-aastast last;
   • kolonnis sõitmisel tekitada ohtu teistele liiklejatele;
   • sõita ülekäigurajal.

mopeedivoldik