Mopeedi juhtimisõigus

Enne eksamile minemist peab nooruk autokoolis läbima AM-kategooria kursuse, mille struktuuri, kestuse ja korraldusega saab tutvuda siin.

Koolituskursusele võetakse õppima AM-kategooria mootorsõiduki juhtimisõigust taotlev isik, kelle alaline elukoht on Eestis ja kes õppetöö alustamisel on vähemalt 14-aastane. Koolituskursusele vastuvõtmiseks peab isik omama taotletava kategooria mootorsõiduki juhtimist lubava märkega kehtivat tervisetõendit.

Koolituskursuse käigus peab õpilane läbima „Liiklusseaduse” § 100 lõike 8 kohase esmaabikoolituse, mille sisuga saate tutvuda siin.

Juhtimisõiguse saamiseks tuleb kuni 15-aastase mopeedi juhtimisõiguse taotleja seaduslikul esindajal esitada Maanteeameti teenindusbüroole kirjalik nõusolek.

Mopeediga sõitmisel peab sõitja kandma kinnirihmatud motokiivrit.

AM-kategooria mootorsõidukit võib juhtida isik, kellel on mis tahes mootorsõiduki juhtimisõigus või piiratud juhtimisõigus.

AM-kategooria mootorsõiduki juhtimisõigust või piiratud juhtimisõigust ei nõuta isikult, kes on sündinud enne 1993. aasta 1. jaanuari.

AM-kategooria mootorsõiduki juhtimisõigust ei nõuta isikutelt, kes olid 01.07.2011 kehtima hakanud “Liiklusseaduse“ jõustumisel 16–17-aastased, kuni 2013. aasta 1. jaanuarini.

Juhtimisõiguse taotlemise kohta saad täpsemalt lugeda SIIT.