Elu sõit

ELU SÕIT  – õppematerjal noortele mopeedihuvilistele

 

Käesolev õppematerjal on üheks võimalikuks abimaterjaliks üldhariduskooli kolmandas kooliastmes läbiva teema „Tervis ja ohutus“ käsitlemisel või noorte mopeedijuhtide koolituse läbiviimisel.

Õppematerjali abil on võimalik käsitleda järgnevaid teemasid: nõuded mopeedile ja mopeedijuhile, ohutu liiklemine mopeediga, riskeeriv käitumine, liiklusõnnetusse sattunud kaaslase abistamine, vastutus.

 

Õppematerjal koosneb:

  1. Õppevideo „Elu sõit“
  2. Kohandatud väljavõtted seadustest
  3. Abi kutsumine ja esmaabi andmine
  4. Taustinfo ülesanne
  5. Juhtumid reaalsest elust noorte mopeedijuhtide poolt põhjustatud liiklusõnnetustest grupianalüüsiks ja teema käsitlemiseks
  6. Foorumteater õppevideo “Elu sõit” põhjal
  7. Kuldvillak õppevideo „Elu sõit“ põhjal
  8. Ristsõna lahendusteta (lahendustega)
  9. Ühe juhtumi analüüs kolme ülesande abil

 

Õppematerjali on välja töötanud Marina Paddar Politsei- ja Piirvalveameti Lõuna prefektuurist ning Kai Kuuspalu ja Reesi Efert Maanteeameti ennetustöö osakonnast.