Üldhariduskool

Tudengite lõputööd:

 

Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi, liikumislabori ja maanteeameti koostöös töötasid kommunikatsioonitudengid õppetöö raames välja ideid koostööks, kus liikumine ja liiklusohutus on omavahel tihedalt seotud. Tudengid esitlesid oma väljatöötatud partnerlusstrateegiaid 25. mail ühiskonnateaduste instituudis. Tutvu tulemustega:

 

Erialasid Lõimiva Uuenduse (ELU) projektid:

  • Koostöös Tallinna Ülikooli Rakvere Kolledžiga viidi 2018. aasta kevadsemestril läbi ELU projekt „Tööriistakast“ õpetajale liiklusohutusalaseks tegevuseks. Tudengeid registreerus antud temaatilist projekti läbi viima kahe grupi jagu ning tulemustega saad tutvuda SIIN.

 

  • Tallinna Ülikooli tudengid tegid 2018. aastal ELU projekti raames liiklusohutuse õppevideod ja juhendi õpetajale. Videote eesmärk on tõsta lasteaias käivate koolieelikute ning esimeses kooliastmes (1.3. klass) õppivate laste teadmisi ohuolukordadest, mis neil liikluses ette võivad tulla. ELU projekti videod teeületusest:

Juhend õpetajale