Üldhariduskool

Üldhariduskooli I kooliaste:

 

Koostöös Tallinna Ülikooli Rakvere Kolledžiga viidi 2018. aasta kevadsemestril läbi ELU projekt „Tööriistakast“ õpetajale liiklusohutusalaseks tegevuseks. Tudengeid registreerus antud temaatilist projekti läbi viima kahe grupi jagu ning tulemustega saad tutvuda SIIN.

ELU projekti videod teeületusest:

 
Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi, liikumislabori ja maanteeameti koostöös töötasid kommunikatsioonitudengid õppetöö raames välja ideid koostööks, kus liikumine ja liiklusohutus on omavahel tihedalt seotud. Tudengid esitlesid oma väljatöötatud partnerlusstrateegiaid 25. mail ühiskonnateaduste instituudis. Tutvu tulemustega: