V liikluskasvatuse konverents

30. oktoobril 2014 toimus Meriton Grand Conference & SPA hotellis Maanteeameti V liikluskasvatuse konverentsil.

Konverentsi moderaator: Tõnis Savi


Konverentsi eesmärk
:

  • Väärtustada jalgrattaga sõitmist kui alternatiivset ja tervislikku liikumisviisi.
  • Toetada üldhariduskoolide poolt korraldatavate jalgratturikoolituste läbiviimist (kättesaadavust) ja kvaliteeti.
  • Teadvustada jalgratturi koolituste läbiviijate, jalgrattaklubide ning lastevanemate vastutust noorte jalgratturite koolitamisel.

Konverentsil astuvad üles väliskülalised Austriast, Saksamaalt ja Taanist. Lisaks näited Inglismaalt ja Rootsist.

 

KONVERENTSI PÄEVAKAVA

 

9.00 – 10.00    Registreerimine ja väljapanekutega tutvumine

10.00 – 10.20  Konverentsi avamine ja tervitussõnad

Aivo Adamson (Maanteeameti peadirektor)

10.20 – 10.30  Jalgratturite koolituse kättesaadavus üldhariduskoolides

Kersti Kivirüüt (Haridus- ja Teadusministeerium)

10.30 – 10.50  Juhised jalgratturikoolituse korraldamiseks

Christina Vallimäe (Maanteeamet)

10.50 – 11.00  Jalgratturite koolituse läbiviimine koolis

Jüri Rumm (Laulasmaa kool)

11.00 – 11.20  Jalgratturitega juhtuvate liiklusõnnetuste tagajärgedest

Andras Laugamets (SA Tartu Kiirabi)

11.20 – 11.40  Raudteeohutusele tähelepanu juhtimine jalgratturite koolituses

Tamo Vahemets (Operation Lifesaver Estonia)

11.40 – 12.00  Liiklusõnnetuste statistika ja jalgratturitega juhtuvate liiklusõnnetuste põhjused

Riho Tänak (Politsei- ja Piirivalveamet)

 

12.00 – 13.00  Lõuna, väljapanekutega tutvumine

 

13.00 – 13.20  Tartu jalgrattakooli kogemusnäide

Toivo Õnneleid (Tartu jalgrattakool)

13.20 – 13.40  Tartu – jalgrattasõbralik linn!

Toomas Põld (Tartu Linnavalitsus)

13.40 – 14.00 Ühtse visiooni olulisus/tähtsus jalgratta, kui transpordivahendi

osakaalu tõstmisel linnades

Teve Kink (Lundi Ülikool)

14.00 – 14.30 It begins with the Children
Kõik saab alguse lastest

Jacob Schiøtt Stenbæk Madsen, (Danish Cyclists’ Federation)

 

14.30 – 15.00  Kohvipaus, väljapanekutega tutvumine

 

15.00 – 15.30  Sowing Seeds: New Cycling Cultures And Educating Young Cyclists

Seemnete külvamine: uued jalgrattasõidu kultuurid

ja noorte jalgratturite koolitamine

Alec Hager, (Radlobby Cycling Advocacy of Austria)

15.30 – 16.00  Cycling education and cycling promotion in Germany
Jalgrattasõidu haridus ja jalgrattasõidu edendamine Saksamaal

                        Jürgen Blum, (UMWELTLERNEN IN FRANKFURT e.V.)

 

16.00 – 16.30  Päeva lõpetamine