Konverentsid

Siit lehelt leiad Maanteeameti ennetustöö osakonna korraldatud liiklusteemaliste konverentside materjale.

I Liikluskasvatuse konverents: LIIKLUSKASVATUS – HUVITAV? HUVITAV!
Konverents oli suunatud haridusasutuste õpetajatele ja liikluskasvatuse läbiviimise toetamisele koolieelses lasteasutuses ja üldhariduskoolis.

II Liikluskasvatuse konverents: OHUTU LIIKLUS SEOB PÕLVKONDI
Konverents oli suunatud liiklusturvalisuse tagamisele kogukonnas, nii omavalitsuse rollile kui erinevate elanikkonna gruppide iseärasuste ja koostöövõimalustele toetuvalt.

III Liikluskasvatuse konverents: Rattaga – TERVE elu ?!
Konverents oli suunatud jalgratturite ohutusele, ka ohutu keskkonna loomisele kogukonnas, sh Tartu linna näitel (Tartu – jalgrattasõbralik linn).

IV Liikluskasvatuse konverents: STOPP! Mõtle ja ütle. Noorte eri
Konverents oli suunatud noortele, eaga kaasnevale riskeerivale käitumisele liikluses.

V Liikluskasvatuse konverents: RATASTEL LÄBI ELU – TARGALT, TERVELT, TURVALISELT!

VI Liikluskasvatuse konverents: MOOTORSÕIDUKIJUHI VÄLJAÕPPE ROLL LIIKLUSOHUTUSES
Konverents oli suunatud autokoolide õpetajatele ja sõidukijuhi väljaõppe kvaliteedi parendamisele.

VII Liikluskasvatuse konverents INIMENE TEEL: Laste liikluskonverents Maanteemuuseumis, Eakate liikluskohvik Pärnus ning ekspertide ümarlaud Tallinnas.
Konverentsi raames toimus mitmed üritused, kus vaadeldi inimest liikluses läbi elukaare – tema liikumisviisid, väljaõpe, kohanemine muutuva keskkonnaga, liiklusviisakus ja eeskuju. Kuidas ja kes saavad toetada liiklejate võimalikult paremat toimetulekut, milline roll on riigil, milline kodanike ühendustel ja ettevõtetel?

VIII Liikluskasvatuse konverents: Viisakus algab meist endist. Ka liikluses. Liiklusviisakuse kampaania parimate praktikate seminar
Konverents oli suunatud kodanike ja ettevõtete tähelepanu väärsete algatuste ja heade praktikate esile toomisele, elanikkonna kaasamisele läbi kogukondliku tegevuse.

IX Liikluskasvatuse konverents: Tudengite liiklusohutuse teemaliste lõputööde konverents 2018.
Konverents keskendus Eesti kõrgkoolide tudengite poolt lõputöödele ning nende raames uuritud erinevatele liiklusteemalistele probleemidele, võimalikele lahendustele ning arenguvõimalustele.