2018

IX Liikluskasvatuse konverents: Tudengite liiklusohutuse teemaliste lõputööde konverents 2018.


Konverents keskendus Eesti kõrgkoolide tudengite poolt lõputöödele ning nende raames uuritud erinevatele liiklusteemalistele probleemidele, võimalikele lahendustele ning arenguvõimalustele.