2011

II Liikluskasvatuse konverents: OHUTU LIIKLUS SEOB PÕLVKONDI

10.0010.20 Konverentsi avamine

  • Tamur Tsäkko, Maanteeamet
  • Reno Laidre, Tartu Maavalitsus

10.2010.40 Noorte ja eakate autojuhtide ettevalmistus (Vitali Nester, Maanteeamet)

10.4011.00 Noored ja vanad liikluses: probleemid, põhjused, võimalused (Indrek Koemets, Politsei- ja Piirivalveamet)

11.0011.20 Kohalik omavalitsus paikkonna liikluskeskkonna kujundajana (Dago Antov, Tallinna Tehnikaülikool)

11.2011.30 Ohutu ja sõbralik linn kõigile liiklejatele – kuidas selleni jõuda? (Raimond Tamm, Tartu Linnavalitsus)

11.3011.40 Põlva – argiselt turvaline!?! (Georg Pelisaar, Põlva Linnavalitsus)

11.4011.55 Riigiasutused kui sõpruskond ohutuse tagamisel erinevate koostöövormide abil (Erki Remmelkoor, Lõuna-Eesti Päästekeskus)

11.5512.10 Traumaennetusnõukogu tegevus Tartu Maavalitsuse näitel (Lea Saul, Tartu Maavalitsus)

13.0014.00 Töötoad

  • Kohalik omavalitsus – probleemid ja võimalused liiklusohutuse võtmes (Dago Antov Tallinna Tehnikaülikool) töötoa kokkuvõte
  • Noored liikluses (Indrek Koemets ja Verner Ant Politsei- ja Piirivalveamet) töötoa kokkuvõte
  • Eakad liikluses (Gunnar Meinhard MTÜ Eesti Liikluskäitumise Arenduskeskus, Mare Rajamäe Tõrvandi Kodukultuuriselts) töötoa kokkuvõte
  • Autojuhtide ettevalmistus (Vitali Nester Maanteeamet, Toivo Õnneleid Tallinna Ülikooli Haapsalu Kolledži üliõpilane) töötoa kokkuvõte
  • Koostöövõimalused erinevate institutsioonidega (Lea Saul Tartu Maavalitsus, Erki Remmelkoor Lõuna-Eesti Päästekeskus, Tiia Allik Politsei- ja Piirivalveamet, Kai Kuuspalu Maanteeamet töötoa kokkuvõte