2012

III Liikluskasvatuse konverents: Rattaga – TERVE elu ?!

9.009.30 Konverentsi avamine

  • Raimo Ronimois, Maanteeameti lõuna regiooni direktori asetäitja liiklusohutuse ja liiklusregistri alal
  • Urmas Kruuse, Tartu linnapea
  • Siiri Lepasaar, Haridus- ja Teadusministeeriumi üldharidusosakonna juhataja

9.309.50 Jalgratturid Lõuna-Eestis (Kai Kuuspalu, Maanteeameti lõuna regiooni liikluskasvatuse osakonna juhataja)

9.5010.10 Jalgratturitega juhtuvate liiklusõnnetuste põhjused (Indrek Koemets, Politsei- ja Piirivalveameti Lõuna prefektuuri korrakaitsebüroo juht)

10.1010.30 Jalgratturitega juhtuvate õnnetuste tagajärgedest (Andras Laugamets, SA Tartu Kiirabi)

11.0011.15 Infrastruktuur ratturi toetuseks (Andrus Prükk, Maanteeameti lõuna regiooni liikluskorralduse osakonna juhataja)

11.1511.30 Jalgrattarajatiste heade lahenduste kataloog (Rein Lepik, Jalgrattaklubi Vänta Aga president)

11.3012.00 Infrastruktuuri loomise võimalustest Saksamaa näitel (Uwe Petry, Büro VAR, Saksamaa)

12.0012.15 Tartu – jalgrattasõbralik linn! (Toomas Põld, Tartu linnavalitsuse spetsialist)

12.1512.45 Täiskasvanud ratturite koolitusest Suurbritannia näitel (David Dansky, Cycle Training UK Ltd, Suurbritannia)

13.3016.00 Töötoad

  • Kuidas liikluses ellu jääda? Arutati ratturite käitumismudelite ja hoiakute kujundamise üle. Räägiti õigetest sõiduvõtetest, turvavarustusest ja selle kasutamisest, korras rattast. (Jaan Veeranna Spordiklubi VELO, kaasatud Marina Paddar PPA Lõuna prefektuuri korrakaitseosakonna preventsioonitalituse noorsoopolitseigrupi vanemkomissar ja Pertti Juronen Hawaii Express)
  • Jalgratas tänases liikluskeskkonnas.  Arutati rattateede liikluslahenduste üle, kuidas soodustada ratta kui alternatiivse sõiduvahendi kasutamist sõiduvõimaluste loomise läbi (rattaparklad; ratta ja ühistranspordi ühendamise võimalused)? Harjutusvõimaluste loomine avalikus ruumis. (Andrus Prükk, MA lõuna regiooni liikluskorralduse osakonna juhataja, kaasatud Uwe PetryBüro VAR)
  • Jalgratturikoolitused – kuidas edasi? Räägiti muutunud tingimustest jalgratturikoolituste korraldamisel. Arutati, kuidas tagada koolituse kättesaadavus ja kvaliteet, milline võiks olla toetav koostöövõrgustik, vanema roll? (Toivo Õnneleid, OÜ RaiToi koolitused, kaasatud Sirli Leier MA lääne regiooni liikluskasvatuse osakonna juhataja
  • Jalgrattasõit – kas ainult hulludele? Arutati kodanikualgatuse tähtsusest turvalisuse ja üksteisega arvestamise väärtustamisel, kuidas kaasata sidusgruppe, meediat teavitustegevusse? Väärtuste ja hoiakute kujundamine kogukonnas, elukestev õpe.  (Rainer Rohtla, MTÜ Eesti Roheline Liikumine, kaasatud Rein Lepik Jalgrattaklubi Vänta Aga)