2015

VI Liikluskasvatuse konverents: MOOTORSÕIDUKIJUHI VÄLJAÕPPE ROLL LIIKLUSOHUTUSES

10.0010.10 Avasõnad (Meelis Telliskivi, Maanteeamet)

10.1010.35 Miks liiklusõnnetused toimuvad (Erik Ernits, Maanteeamet)

10.3511.00 Noorte juhtide peamised eksimused liikluses (Riho Tänak, Politsei- ja Piirivalveamet)

11.0011.30 Alkoholi mõju all tabatud juhtide rehabiliteerimise pilootprojekt Eestis (Gunnar Meinhard, MTÜ Eesti Liikluskäitumise Arenduskeskus ja Peeter Rehema, Politsei- ja Piirivalveamet)

12.0012.30 Ülevaade 2014.aastal toimunud rahvusvahelisest seminarist: juhi koolitus erinevate riikide näitel (Toivo Kangur, Maanteeamet)

12.3012.45 Muudatused mootorsõidukijuhtide õpetajate ettevalmistamisel (Eero Aarniste, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium)

13.4514.15 GDE-maatriks kui mootorsõidukijuhi koolituse teoreetiline alus (Heli Ainjärv, TLÜ Haapsalu Kolledž)

14.1514.45  Uue täiskasvanute haridusseaduse mõjud autokooli pedagoogilisele kaadrile (Reet Valgmaa, TÕRU õppekeskus)

15.1515.35  Eakatele mootorsõidukijuhtidele suunatud täiendkoolitused Eestis (Priit Lilleorg, Gepri Koolituskeskus)

15.3515.55  Valge ei ole roheline“ ehk raudteeohutusalased koolitusmaterjalid autokoolidele (Tamo Vahemets, MTÜ Operation Lifesaver Estonia)

15.5516.30  Diskussioon. Mootorsõidukijuhi väljaõppe roll liiklusohutuses (diskussiooni juhtis Erik Ernits, Maanteeamet)