2015

VI Liikluskasvatuse konverents: MOOTORSÕIDUKIJUHI VÄLJAÕPPE ROLL LIIKLUSOHUTUSES

10.00-10.10 Avasõnad (Meelis Telliskivi, Maanteeamet)

10.10-10.35 Miks liiklusõnnetused toimuvad (Erik Ernits, Maanteeamet)

10.35-11.00 Noorte juhtide peamised eksimused liikluses (Riho Tänak, Politsei- ja Piirivalveamet)

11.00-11.30 Alkoholi mõju all tabatud juhtide rehabiliteerimise pilootprojekt Eestis (Gunnar Meinhard, MTÜ Eesti Liikluskäitumise Arenduskeskus ja Peeter Rehema, Politsei- ja Piirivalveamet)

12.00-12.30 Ülevaade 2014.aastal toimunud rahvusvahelisest seminarist: juhi koolitus erinevate riikide näitel (Toivo Kangur, Maanteeamet)

12.30-12.45 Muudatused mootorsõidukijuhtide õpetajate ettevalmistamisel (Eero Aarniste, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium)

13.45-14.15 GDE-maatriks kui mootorsõidukijuhi koolituse teoreetiline alus (Heli Ainjärv, TLÜ Haapsalu Kolledž)

14.15-14.45  Uue täiskasvanute haridusseaduse mõjud autokooli pedagoogilisele kaadrile (Reet Valgmaa, TÕRU õppekeskus)

15.15-15.35  Eakatele mootorsõidukijuhtidele suunatud täiendkoolitused Eestis (Priit Lilleorg, Gepri Koolituskeskus)

15.35- 15.55  Valge ei ole roheline“ ehk raudteeohutusalased koolitusmaterjalid autokoolidele (Tamo Vahemets, MTÜ Operation Lifesaver Estonia)

15.55 -16.30  Diskussioon. Mootorsõidukijuhi väljaõppe roll liiklusohutuses (diskussiooni juhtis Erik Ernits, Maanteeamet)