2016

VII Liikluskasvatuse konverents: INIMENE TEEL: Laste liikluskonverents Maanteemuuseumis, Eakate liikluskohvik Pärnus ning ekspertide ümarlaud Tallinnas.

Ümarlaua päevakava:

10.00-11.30 Sissejuhatus päeva, videokokkuvõtted, ümarlaua teemad, head kogemused/praktikad kodanike ühendustelt, ametkondadelt ja liiklejatelt.

Ümarlaua ettekanded:

11.30-12.00 Kohvipaus

12.00-13.15 Grupiarutelud

13.00-13.45 Kohvipaus

13.45-14.00 Kokkuvõte