Kevadseminar “Ohutult liikled sina ja mina”

Tartu Kannikese lasteaias toimus 19. aprillil Tartu linna lasteaedade kevadseminar. Teemaks oli liiklus. Seminari ettevalmistused algasid juba veebruaris, kui õppealajuhatajate ainesektsioon ootas põnevaid kirjutisi, ettekandeid – valiti välja põnevamad ja erilisemad. Oma töid kutsuti teistele esitama ja näitama:

  • Selena Pihlasoo Tartu Lasteaed Sipsik: „Liigu kogu südamest“ – liiklumisviiside uurimine südamenädalal, tervislik liikumine, liikumisaktiivsuse püramiidid.
  • Elina Perli Tartu Lasteaed Sass: „Helid liikluses“  – kogemus keskendub helidele liikluses (liiklusvahendite erinevused, eriotstarbelised sõidukid); sisaldab temaatilist multifilmi ning töölehti selle juurde.
  • Jane Reilik Tartu Lasteaed Kannike: „Pappkastist auto meisterdamine“ – liiklusteema käsitlemisel vanemate kaasamine, teema huvitavamaks tegemine erinevateks mängudeks pappautode meisterdamise näol.
  • Kannikese lasteaia õpetajad: „Liiklusmängud lasteaias Kannike“ – tutvustati erinevaid õpetajat eendi poolt välja töötatud liiklusteemalisi mänge, näitus mängudest.
  • Karmen Kiho, Marlene Leopard Tartu Lasteaed Sass: „Ehitusmäng ja liikluskasvatus“ – liikluskasvatuse, eriti õppekäikude seondamine ehitusmänguga (lego klotsidest Tartus tuntumad ehitised).
  • Maigi Mürk Tartu Lasteaed Helika: „Jää liikluses terveks“ – uue liiklusraja rajamine lasteaia territooriumile, avamisüritus liiklusteemalise perepäevana.
  • Signe Tomson Tartu Lasteaed Poku: „Mängud liikluses“ – liiklusteema käsitlemiseks lasteaias ja õpetajale info kogumisel olulised veebiaadressid ning online mängud Eestist ja mujalt maailmast.
  • Sigrid Tigane, Karin Kriisa Tartu Lasteaed Naerumaa: „Tehnoloogia kui õpetja abivahend“ – infotehnoloogia kasutamine õppetöös (töölehtede tegemine, õppemängud, videod, pildid) ning infovahetusel lastevanematega.