Tegevused liikumisväljakul

Liikumisväljaku kavandamine lasteaia territooriumile

Lasteasutuste juurde rajatud liikluskasvatuse-õppeväljakud pakuvad laialdaselt erinevaid võimalusi laste hõivamiseks lõbusate liikumismängudega samaaegselt neile mänguliselt lähenedes tutvustades liikluse põhitõdesid. Järgnevatel piltidel on näited Tallinna Kadaka lasteaia liikumisväljakust.

KadakaLAVäljak on võimalik paigutada erineva kuju ning suurusega territooriumile tähistamaks erinevaid alasid ning üldmuljet põnevamaks ning lõbusamaks muutes on kasutatud lisaks kollastele joontele ka punast ning rohelist taustavärvi. Omal kohal on kindlasti ka erinevad liikluskorraldusvahendid ja nende tutvustamine lastele. Võimalik on lasteaia nn liikumiskeskkonna ilmestamiseks tellida lisaks ka vähendatud suurustega liiklust reguleerivaid märke: „Anna teed“, „Stopp“, „Ülekäigurada“ jt.

Liiklusõppeväljakut võib planeerida jalgrattaga sõitmise ja vigursõidu õppimise väljakuna lasteaia territooriumi sellisele osale, kus ei ole aktiivset liikumist. Selleks otstarbeks saab kasutada erinevaid tähistusi ja elemente. Ühtlasi on tagatud ka see, et jalgratturitel on oma liikumisruum ja nad ei sea ohtu teisi lapsi.KadakaLA2

Lisaks saab väljakut kasutada kehalise kasvatuse tunnis lõimides tegevustesse ohutu liikumise õpetuse elemente.