Mängud liikumisväljakul (video)

Tallinna Kadaka Lasteaias kasutatakse liikumisväljakut eripalgeliste tegevuste läbiviimiseks, millesse on integreeritud kõik lasteaia õppekava tegevusvaldkonnad. Tegevused on mängulised ja lastele eakohased. Läbi selliste õppetegevuste omandavad lapsed sotsiaalseid ja kõlbelisi väärtusi ning elementaarseid käitumisnorme. Areneb iseseisev mõtlemine ja suhtlemis- ning koostööoskus. Õpitakse tegema meeskonnatööd, märkama kaaslast ja abivajajat toetama. Mängud eeldavad erinevate situatsioonide märkamist ja teadvustamist ning vastavalt olukorrale läbimõeldud tegutsemist.