Ohutusteemalised õpetajaraamatud

Läbiva teema „Tervis ja ohutus“ ohutuse alateema õpetajaraamat alusharidusele ning IIV kooliastmele.

Õpetajaraamat on valminud ohutuse teema ekspertidest koosneva töörühma koostööna, mh olid töörühmas esindatud Päästeamet, Politsei- ja Piirivalveamet, Häirekeskus, Maanteeamet, Tehnilise Järelevalve Amet, Tervise Arengu Instituut, Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus, Tartu Ülikool, Sisekaitseakadeemia, Tallinna Ülikool, Siseministeerium, Haridus- ja Teadusministeerium, Sotsiaalministeerium, Inimeseõpetuse Ühing  jt. Õpetajaraamatu terviktekst on üleval e-koolikotis https://e-koolikott.ee/portfolio?id=9443 .

Käesoleval lehel on õpetajaraamatutest välja toodud üldine osa ja liiklusohutuse teemaga seonduvad õpitulemused, taustinfo ning ülesanded eraldi alushariduse ja kooliastmete kaupa (vasakul menüüribal). Lisaks veebivahelehtedel all nupukesed – otseviited olulisele taustinfole, õpitulemustele jne.

 

mõoisted Seadus  juht teemad taust käiktulemused