Lasteaia liikluskalender

Liikluskasvatus koolieelses lasteasutuses on igapäevane, üldisesse õppe- ja kasvatustegevusse lõimitud väärtuskasvatus. Maanteeameti ennetustöö osakonna oluliseks prioriteediks on olnud õpetajate tegevuse igakülgne toetamine. Liikluskalender on üks abivahend õpetajale oma rühmas liikluskasvatuse läbiviimiseks.

Iga kalendrikuu on konkreetse liiklusteema ja -sõnumiga. Igale kuule eelneb õpetajale suunatud vaheleht, mis on abiks liikluskasvatuse planeerimisel ja läbiviimisel. Kalendrist leiad häid ideid igapäeva õppetegevustesse ja mängudesse liiklusteema lõimimiseks ja vanemate kaasamiseks. Lisaks on iga kuu juures teema ilmestamiseks pilt, mille juurde on liiklusteemaliseks kohandatud ka üks tuntud vanasõna või kõnekäänd. Kalender võimaldab iga kuu lastega koos kirja panna selle kuu olulisim liiklusreegel, mida nii lasteaias kui ka kodus meeles pidada ja järgida.

Lähiaastatel plaanime kalendrit täiendada liiklusteemaliste luuletuste ja lugudega. Tagasiside ja ettepanekud kalendri parendamiseks on teretulnud.

Kalendri kaaskiri õpetajale

 

SEPTEMBER: Juhis õpetajale

OKTOOBER: Juhis õpetajale

NOVEMBER: Juhis õpetajale

DETSEMBER: Juhis õpetajale

JAANUAR: Juhis õpetajale

VEEBRUAR: Juhis õpetajale

MÄRTS: Juhis õpetajale

APRILL: Juhis õpetajale

MAI: Juhis õpetajale

JUUNI: Juhis õpetajale

JUULI: Juhis õpetajale

AUGUST: Juhis õpetajale