Ohutuse teemaülesed ülesanded

Siia on koondatud tervise ja ohutuse alateemade ülesed (ehk mitut ohutuse ja tervise alateemat puudutavad) ülesanded, kus on liiklusteema.

Ohutu käitumine lasteaia õuealal

Vigastuste ennetamine

 

 

mõisted  Oluline  Taustinfo  käik  Lisa