Ohutuse teemaülesed ülesanded

Siia on koondatud tervise ja ohutuse alateemade ülesed (ehk mitut ohutuse ja tervise alateemat puudutavad) ülesanded, kus on liiklusteema.

 

Eesti keele tunnis käsitletavad ohutuse teemad

Hädaabinumbril 112 helistamine raskete tagajärgedega jalgrattalt kukkumise korral

QR koodide kasutamine ohutusteemade käsitlemiseks

mõisted  Oluline  Taustinfo  käik   Lisa