Ohutuse teemaülesed ülesanded

Siia on koondatud tervise ja ohutuse alateemade ülesed (ehk mitut ohutuse ja tervise alateemat puudutavad) ülesanded, kus on liiklusteema.

Kannatanutega liiklusõnnetusest teatamine ja asukoha täpsustamine

Lõimitud õpe

Õnnetused

mõisted  Oluline  Taustinfo  käik   Lisa