Ohutuse teemaülesed ülesanded

Siia on koondatud tervise ja ohutuse alateemade ülesed (ehk mitut ohutuse ja tervise alateemat puudutavad) ülesanded, kus on liiklusteema.

Reisi planeerimine

Reeglite järgimine

Õnnetuste ja tervisekäitumise statistika

Turvaliselt kooli

Tervist ja turvalisust väärtustav kool

Õppekäigu kavandamine

Kampaaniatega tutvumine ja loomine

mõisted  Oluline  Taustinfo   Lisa