Õpetajaraamatu üldine osa

Õpetajaraamatu üldine osa sisaldab metoodilisi soovitusi läbiva teema “Tervis ja ohutus” käsitlemiseks (sh õppemeetodid, hindamisjuhendis, lõiming õppeainete ja üldpädevustega), ohutuse alateemade teoreetilist tausta (mõisted, märgid ja märgistused, ohtlike situatsioonide kirjeldused, soovitused ohutuks käitumiseks jm), parterorganisatsioonide kontakte ja viiteid nende poolt loodud abimaterjalidele, ohutuse teemade õpitulemusi kooliastmete kaupa jm. Tutvu õpetajaraamatu üldosaga SIIN.