Õppereisid ja ekskursioonid

BUSSI TELLIMISE JA -SÕIDU MEELESPEA

Laste sõidutamisel on peamisteks märksõnadeks kokkulepped bussifirma ja -juhiga, korras buss, kinnitatud turvavööd ning eelnevad ohutu bussisõidu teemalised õppetegevused lastega.


Tegevused enne sõidule minekut


Eelnevad tegevused lastega

Enne sõitu tuleb lastega käsitleda põhilisemaid bussiga liiklemise ohutusreegleid:

 • Õige turvavöö kinnitamine.
 • Bussis seismine.
 • Bussijuhi segamine sõidu ajal.
 • Viisakus bussisõidul ja üksteisega arvestamine.
 • www.liikluskasvatus.ee lehel olevate ohutu bussisõidu teemaliste mängude mängimine.


Tegevused sõidupäeval

 • Korrake lastega üle ohutu liiklemise põhitõed.
 • Kontrollige, kas bussil on ees ja taga selgelt nähtavad lasterühma tunnusmärgid.
 • Veenduge, et saabunud bussijuht on väljapuhanud ja kaine. Kui tekib kahtlusi bussijuhi adekvaatse seisundi kohta, siis paluge bussijuhi väljavahetamist.
 • Hinnake saabunud bussi korrasolekut. Kui buss ei vasta tehnilistele nõuetele, siis paluge selle väljavahetamist. Bussi  kehtivat tehnoülevaatust saate kontrollida aadressilt: https://eteenindus.mnt.ee/public/soidukTaustakontroll.jsf.
 • Turvavööd tuleb pingutada ja vajadusel võtta selle alt ära paksud riided.
 • Sõidu ajal peab kõigil olema turvavöö kinnitatud nii, et selle horisontaalrihm jookseks üle puusa- ja vaagnaluu, mitte üle kõhu. Kolmepunkti turvavöö puhul tuleb jälgida, et selle diagonaalrihm jookseb õlanuki ja kaela vahelt üle rangluu, mitte üle kaela või õlast allpool.
 • Väiksematel lastel soovitame kasutada istmekõrgendust või asetada neil diagonaalrihm selja tagant. Üle kaela jooksev turvavöö rihm võib liiklusõnnetuse korral tekitada lapsele tõsiseid vigastusi.


NB!

 • Sõidu ajal seismine on keelatud, istekohti peab jaguma igale sõitjale. Asulavälisel teel laste veoks kasutatavas bussis võib alla 18-aastaseid lapsi olla vastavalt istekohtade arvule ja seisvate laste vedu on keelatud.
 • laste transportimiseks kasutataval bussil peab esi- ja tagaosas olema selgelt nähtav lasterühma tunnusmärk.
 • Laste igakordsel peale- ja mahamineku peatuste ajal peavad bussil põlema ohutuled.
 • Bussijuht ja lasterühma saatja peavad tagama laste bussi sisenemise ja bussist väljumise ning sõidutee ületamise ohutuse.
 • Asjad, sh kotid, tuleb panna sõidu ajaks selleks ettenähtud kohta.
 • Bussijuhti ei või sõidu ajal segada! Igasugune lärmamine ja valju muusika kuulamine pole bussis lubatud.


Õpetajatele meeldetuletuseks

Nõuded tulenevad Liiklusseaduse § 36. Lapse ohutust tagavad lisanõuded.