PEATU, VAATA, VEENDU!

Markeerimisprojekt PEATU, VAATA, VEENDU!peatu, vaata, veendu

Maanteeamet korraldab koostöös Politsei-ja Piirivalveametiga 5.-6. klasside õpilastele kampaania PEATU, VAATA JA VEENDU!, mille eesmärgiks on juhtida õpilaste tähelepanu sõidutee ületamise ohutusele reguleerimata ülekäiguradadel. Liiklusõnnetuste statistika järgi on üheks riskigripiks just 8-14 aastased jalakäijad.

Kampaania ühe tegevusena viiakse linnades ja asulates kooliõpilaste poolt läbi markeerimisaktsioon, mille käigus märgitakse ohtlike teeületuskohtade juurde kõnniteedele sõnum PEATU, VAATA, VEENDU!

Kõnniteede markeerimisele eelneb liiklusalane vestlus klassis ning õpilased kaardistavad koos õpetaja ning võimalusel piirkonna politseinikuga ohtlikud kohad. Koos lastega analüüsitakse kooliümbruse liiklust jalakäija seisukohalt. Ettepanekud markeerimiskohtadest saadetakse Maanteeametile kooskõlastamiseks.

Projekti ajakava 2019 aastal:

  1. Aprillis info koolidele
  2. Infopäevad maakondades august-september
  3. Markeerimine september-oktoober

Võimaluse korral osalevad ja aitavad piirkondlikud politseiametnikud tegevuste läbiviimisel.

Osalevate klasside arv ei ole piiratud. Osaleda võivad ka eelmisel aastal markeerimist läbi viinud koolid, sest sõnumid vajavad värskendamist!

  1. aastal läbiviidud projektis osales üle-Eestiliselt 38 kooli ligi 2000 õpilasega ning markeeriti ligi 150 liiklusohutuse sõnumit.
  2. aastal osales 85 kooli ning 175 klassikomplekti, kõige rohkem osalejaid oli Harju maakonnas ning Ida- ja Lääne-Virumaal.  Projektis osales ligi 4400 õpilast ning sõnumeid markeeriti ligi 185 reguleerimata ülekäiguraja juurde viivatele kõnniteedele.
  3.  aastal osales projektis ligi 100 kooli. Sõnumeid markeeriti ligi 300 reguleerimata ülekäiguraja lähedale ja muudele ohtlikele kohtadele üle- Eesti.

    Täname kõiki projektis osalenud õpetajaid ja õpilasi!

Näited eelmiste aastate tegevustest:

Tallinna Tehnikagümnaasium: https://www.youtube.com/watch?v=z-MOMnvhiFA

Narva Soldino Gümnaasium: http://liikluskasvatus.ucoz.com/news/markeerimisprojekt_peatu_vaata_veendu/2016-09-21-47

Tapa Gümnaasiumi aktsioon: https://www.youtube.com/watch?v=BS51cGZME5Q

Tootsi Lasteaed-Põhikooli aktsioon: https://www.youtube.com/watch?v=sdHefA-B6WQ

Ohutut liiklemist!

 

Eve-Mai Valdna
Maanteeamet
Ennetustöö osakond
Ekspert
611 93 53/ 50 78 232
eve-mai.valdna@mnt.ee

 

Tasuta õppematerjalide tellimine: tk.mnt.ee

www.liikluskasvatus.ee