I kooliaste

Liiklusharidus saab alguse kodust, kuid on oluline, et ka koolis õpetajad erinevatele liiklusohutusega seotud teemadele tähelepanu juhiksid ja teemasid käsitleksid.

  1. klassis toob politseinik igale lapsele liiklusaabitsa, mida saab kasutada erinevates ainetundides esimestel aastatel.

Paljudes koolides algab jalgratturite koolitus juba 3. klassis. Jalgratturikoolitust toetavate materjalidega saad tutvuda SIIN, jalgratturi koolitust toetavate projektide kohta leiad infot SIIT.

Lisa