Foorid

Pärast koolitust peab õpilane oskama selgitada fooritulede tähendusi ja lubatud liikumissuundi.