Slaidid

Allolevad slaidid on õpetajatele abiks tundide planeerimisel. Tunni teemade järjekorra ja mahu peab iga õpetaja ise korrigeerima. Slaidide järjekord toetab jalgratturi tööraamatu kasutamist. Teemad, mille all hetkel veel linke pole, lisanduvad peagi.

  1. MÕISTED
  2. JALAKÄIJATEGA ARVESTAMINE, ASUKOHT TEEL, SUUNAMÄRGUANDED tunnis lastega lahendamiseks teematest 1
  3. VASAK- JA TAGASIPÖÖRE, SÕIDU EESÕIGUS
  4. PAREMA KÄE REEGEL, SAMALIIGILISTE TEEDE RISTMIK tunnis lastega lahendamiseks teematest 2
  5. LIIKLUSMÄRGID eesoigusmärgidhoiatusmärgidkeelu- ja mõjuala märgid, kohustusmärgid, osutusmärgid, lisateatetahvlid tunnis lastega lahendamiseks teematest 3, teematest 4, teematest 5
    Vaata ka töölehti abiks liiklusmärkide õpetamisel ja mänge.
  6. FOORID tunnis lastega lahendamiseks teematest 6
  7. REGULEERIJA
  8. TEEKATTEMÄRGISED

Liiklusolukordade visualiseerimine esitlustarkvara abil ANETTE-MAI PIRK-BIRK (Mustvee Kool 9.klass)