Juhi märguanded

Pärast koolitust peab õpilane oskama:

1) selgitada, kuidas anda hoiatusmärguannet käega enne sõidu alustamist, pööret, ümberreastumist või ettekavatsetud peatumist;

2) selgitada ohte, mis võivad tekkida väära suunamärguande korral;

3) põhjendada, miks hoiatusmärguanne ei anna juhile eesõigust.

Helisignaal

Helisignaali tuleb anda jalakäijale selja tagant lähenedes umbes 10-15 meetri kauguselt. See on vajalik selleks, et jalakäijat informeerida jalgratturi lähenemisest ja teda mitte ehmatada ootamatul möödumisel. Viisakas rattur möödub jalakäijast vähemalt meetri kauguselt ja mitte oluliselt kiiremini kui 5-7km/h ehk jalakäija liikumise kiirus.

Helisignaali andmine ei tähenda seda, et jalakäija peab jalgratturile teed andma. Tuleb arvestada üksteisega.

Mujal maailmas hüüavad jalgratturid rattakella puudumisel, kummalt poolt jalgrattur plaanib jalakäijast mööduda. Näiteks hüüe: “Paremalt!” tähendab seda, et selja tagant lähenev jalgrattur plaanib mööduda jalgratturist paremalt.

Pärast koolitust peab õpilane oskama selgitada, millal tuleb anda helisignaali.