Juhilubade väljastamine ja arvestus

Jalgratturi juhiloa väljastab jalgratturi eksamineerimise õigust omav asutus.

Eksamile võib lubada lapse 6 kuud enne 10 aastaseks saamist, kuid juhiloa võib lapsele kätte anda alles vanuse (10a) täitumisel.

  1. Eksami tulemused tuleb protokollida ja protokolli alusel eksami sooritanute andmed sisestada Maanteeameti e-teeninduse kaudu jalgratturi juhilubade andmebaasi.Kui koolil ei ole ligipääsu Maanteeameti e-teenindusele, siis peab koolijuht seda taotlema vastavalt kirjeldusele www.liikluskasvatus.ee/jalgratturi-juhiluabde-andmebaas  Samal lehel on ka tegutsemisjuhendid.
  2. NB! andmebaasi sisestades on juhiloa väljastamise kuupäev andmete sisestamise kuupäev, 9-aastastel lapse 10. sünnipäev.
  3. Andmebaasi sisestatud laste arvu järgi saab juhiload tellida postiga või siis saate kokkuleppida piikondliku ennetustöö eksperdiga.
    Postiga juhilubade saamiseks palun saata e-kiri kristi.juhkam@mnt.ee. Kirjas peab kindlasti olema märgitud, mitu blanketti vajate ja mis aadressile blankette ootate.
  4. Kui kasutate juhilubade printimise võimalust, siis tuleb printida kahepoolselt ja load pärast pildi kleepimist, templit ja allkirjastamist kindlasti lamineerida. Kile suurus 60×90 mm.

DOKUMENTEERIMISEST

Iga laps kinnitab juhiloa kättesaamist oma allkirjaga (juhilubade väljastamise protokoll) seda tuleb koolis säilitada 5 aastat.
Protokoll sisaldab lapse nime, isikukoodi, juhiloa väljastamise kuupäeva ja lapse allkirja.