Liikluskorraldus

Lastele tuleb selgitada erinevate liikluskorraldusvahendite ja reguleerija tähendust.

  • Teekattemärgised;
  • liiklusmärgid (ka ajutise märgi tähendust);
  • foorid;
  • reguleerija.

Pärast koolitust peab õpilane teadma, kellel on pädevus kontrollida jalgrattureid või pisimopeedijuhte, korraldada liiklust ning jalgratturi või pisimopeedijuhi kohustusi ja õigusi kontrollimisel.