Möödumine ja möödasõit

5.1.6.1. Käitumine möödumisel ja möödasõidul

Pärast koolitust peab õpilane oskama selgitada:

1) möödasõidu ja möödumise erinevust;

2) miks möödasõidu manööver ning vastassuunavööndisse sattumine on ohtlik;

3) ohutuks möödumiseks vajalikke tingimusi;

4) ohte möödumise üksikutel etappidel;

5) näidete varal möödumistee pikkuse muutumist sõidukite mitmesuguse kiiruse ja pikkuse korral;

6) miks on möödumine (möödasõit) mõnedes kohtades ja olukordades ohtlik või keelatud.

5.1.6.2. Möödumise (möödasõidu) keeld

Pärast koolitust peab õpilane oskama põhjendada ja teadma kohti ja olukordi, kus ja millal mööduda ja mööda sõita ei tohi või see on ohtlik:

1) piiratud nähtavusega teelõik;

2) kui tagasõitja on alustanud möödumist või möödasõitu;

3) kui eessõitja juht annab vasaksuunamärku;

4) vastutuleva sõiduki korral, kui tegu on riskiga;

5) reguleerimata ülekäigurada;

6) raudteeülesõidukoht ja selle vahetu lähedus;

7) ristmik ja ristmiku vahetu lähedus sellele suubuval teel;

8) möödumine sõidukitest paremalt poolt.

5.1.6.3. Möödumine ja möödasõit eri liiki sõidukitest ja jalakäijatest

Pärast koolitust peab õpilane
oskama selgitada:

1) ohte, mis tekivad pikkadest ja laiadest sõidukitest möödumisel;

2) kuidas mööduda ja mööda sõita teetöömasinatest;

3) ohte, mis tekivad möödumisel kaherattalistest sõidukitest;

4) sõiduteel liikuvate jalakäijatega seotud ohte;

5) kuidas ohutult mööduda eesliikuvast ja vastuliikuvast jalakäijast.

5.1.6.4. Käitumine vastusõitva ja jalgratturist või pisimopeedijuhist mööduva sõiduki korral

Pärast koolitust peab õpilane oskama joonise abil kirjeldada, kuidas sellises olukorras erinevates tingimustes käituda.