Peatumine ja parkimine

Pärast koolitust peab õpilane oskama selgitada jalgratturile või pisimopeedijuhile vajalikke peatumise ja parkimise nõudeid ning selgitada:

1) kohti, kus peatumine on keelatud või ohtlik;

2) kus ja millisel viisil võib jalgratast või pisimopeedi peatada ja parkida, et see ei takistaks teisi liiklejaid;

3) meetmeid, mida tuleb rakendada jalgratta või pisimopeedi varguse ennetamiseks ja ärahoidmiseks.